top of page

Kích thước vòi phun: 215mm,

Dung tích bình nhớt: 0.75L,  

Áp suất hoạt động: 4 bar,

Đóng gói hộp màu. TL: 0.8 kg

AWG1001 - Súng châm nhớt

bottom of page