Bộ 3 mũi khoan chóp nón gồm:                                               
1 pcs 4-12 mm, 1mm/bậc , đk đuôi: 6mm               
1 pcs 4-20 mm, 2mm/bậc , đk đuôi: 8mm              
1 pcs 4-32 mm, 2mm/bậc , đk đuôi: 10mm,

Chất liệu HSS M2, áp dụng cho tấm thép dày ≤3mm,

Bề mặt mũi được mạ bóng

AKSDS0302 - Bộ 3 mũi khoan chóp nón