Bộ 16 mũi khoan kim loại và mũi bắt vít gồm               
6 mũi khoan xoắn HSS size: 2,3,3.5,4,5,6mm;               
4 mũi khoan bê tông (size: 4,5,6,8 mm);                          
6 mũi siết vít (SL4.5,SL5.5,PH1,PH2,PZ1,PZ2).

Đóng gói trong vĩ nhựa

AKSDB9165 - Bộ 16 mũi khoan kim loại và mũi bắt vít