Bộ 14 đầu tua vít 6.35X25mm gồm các size: SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T25,T30 ,

Chất liệu: Cr-V,

Và 1 mũi gắn vặn vít 60mm

Đóng gói trong vỉ nhựa giấy

AKSD0151 - Bộ 15 đầu tua vít