Đường kính mũi: 1/2 inch (12.7mm)

AKRT12121 - Bộ 12 mũi phay gỗ