Bộ 5 lưỡi cưa lọng ( gồm 2 lưỡi cưa gỗ, 2 lưỡi cưa kim loại, 1 lưỡi cưa nhôm).

Đóng gói trong vĩ đơn

AKJ0051 - Bộ lưỡi cưa lọng