Gồm các size: Size:

1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10mm.

Đóng gói trong hộp nhựa

AKDB1195 - Bộ 19 mũi khoan kim loại HSS