Gồm các Size:

2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8mm.

Đóng gói trong vĩ nhựa

AKDB1125 - Bộ 12 mũi khoan kim loại HSS