Bộ 16 mũi khoan gồm:

6 mũi khoan sắt thép (size: 2,3,4,5,6,8 mm),

5 mũi khoan bê tông (size: 2,3,4,5,6,8 mm);

5 mũi khoan gỗ (size: 4,6,8,10 mm).

Đóng gói trong vĩ nhựa 

AKD9165 - Bộ 16 mũi khoan kim loại, bê tông và gỗ

</