top of page

Bộ 4 mũi khoan bê tông gài SDS Max gồm các size:

16, 18, 20, 22 mm X 540mm.

3 mũi đục gồm các size: 18X 400mm (nhọn), 18X 400X 25mm (dẹp) và 18X 400X 50mm (dẹp).

Phù hợp để sử dụng cho máy khoan đục Ingco model. : RH12006 and RH16008.

TL: 7 kg

AKD5075 - Bộ mũi khoan bê tông gài SDS Max và mũi đục

bottom of page