Chất lượng giống với IRWIN ,

Bộ 13 mũi khoan gỗ đầu dẹp gồm các size:

6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32,38mm.

Chiều dài: 152mm,

Đóng gói trong túi vải

AKD41301 - Bộ 13 mũi khoan gỗ đầu dẹp hiệu