Bộ 5 mũi khoan bê tông đuôi trơn

(size: 5X85, 6X100, 6.5X120, 8X120, 10X120).

Đóng gói trong hộp nhựa

AKD3051 - Bộ 5 mũi khoan bê tông đuôi trơn