Gồm các Size:

6X110mm,8X110mm,8X160mm,10X160mm,12X160mm.

Đóng gói trong hộp nhựa

AKD2052 - Bộ 5 mũi khoan bê tông đuôi gài