Chất liệu TCT, Đường kính: 35mm, Đóng gói trong hộp nhựa

ADCS3501 - Mũi khoan khoét gỗ