Size: 60mm, 2 cái/ bộ, Chất liệu: thép + Cr-v + nhôm.

Đóng gói trong vỉ nhựa

ABH20601 - Mũi gắn vặn vít