Size: 60mm, 2 cái/ bộ, Chất liệu: thép + Cr-v.

Đóng gói trong vỉ nhựa

ABH10601 - Mũi gắn vít