top of page

Kích thước vòi phun: 16mm,

Khớp nối kiểu Nhật Bản,

Đóng gói trong vĩ nhựa. TL: 0.2 kg

 

ABG031-3 - Súng thổi khí

bottom of page