top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 600 W,

Tốc độ không tải: 0-16000 v/p;

Tốc độ thổi tối đa: 0-3.5m³/min;

tốc độ thay đổi, kèm 1 túi chứa bụi;

Đóng gói trong hộp màu.TL: 1.9 kg

AB6008 - Máy thổi bụi

bottom of page