top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 400 W,

Tốc độ không tải: 14000 v/p;

Tốc độ thổi tối đa: 3.0m³/min;

kèm theo 1 túi gom bụi;

Đóng gói trong hộp màu. TL: 1.65 kg

AB4018 - Máy thổi bụi

bottom of page