Dung lượng pin: 12V/1.5Ah,

Thời gian thắp sáng liên tục:  10h,

Led: 16 cái;

Góc điều chỉnh đèn: 110 độ, 0.32 kg

ĐÈN PIN