Ê tô kẹp 4 inch,

độ mở lớn nhất: 95mm,

lực kẹp tối đa: 15kn,

trọng lượng: 7kg

Ê TÔ KẸP